Navigācija

 

Esi sveicināts manā mājas lapā.

Lai kā arī Jums veiktos ar kredītu efektīvu izmantošanu un to atmaksu, kredītsaistību izbeigšanās vienmēr nes zināmu morālu un finansiālu atvieglojumu. Kredīts ir atbalsta punkts brīžos, kad ar saviem iekrājumiem nepietiek. Patīkami, ja varam atrast tādu ātro kredīta piedāvājumu, kurš ir patiešām izdevīgs, bet prieks par pēdējo kredīta maksājumu ir daudz lielāks. Jūs varat pasteidzināt kredīta atmaksu, ja negaidīti pieejami līdzekļi. Taču kredīta devējam pirmstermiņa kredīta atmaksas gadījumā ir tiesības uz kompensāciju, un kompensācijas noteikšanas kārtību regulē Noteikumi par patērētāja kreditēšanu, kuri informāciju par kredīta devēja tiesībām sniedz 72.punkta ietvaros (ja pirmstermiņa kredīta atmaksa ir paredzēta līgumā).


Jūsu varā ir apņemties dzīvot arī pilnīgi bez kredītsaistībām. Nolūkā sasniegt šādu mērķi Jums jābūt ne tik vien pārliecinātam, ka kredīti ir atmaksāti, bet arī par to, ka Jūsu vārds vairs neparādās parādnieku sarakstos. Vai tas tā ir, varat pārliecināties Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, kurš glabā ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām 15 gadu pēc klienta vai klienta galvinieka saistību izbeigšanās dienas vai dienas, kad no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības prasījuma tiesības nodotas citai personai. Taču tas, kas Jūs interesēs jo īpaši, ir ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu, ko Kredītu reģistrs glabā piecus gadus pēc klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpuma novēršanas dienas vai dienas, kad no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodotas citai personai, ja līdz šai dienai klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums nav novērsts. To, vai arī oficiāli esat brīvs no parādsaistībām, Jūs varat uzzināt, rakstot iesniegumu rakstiska pieteikuma papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā. Saņemt ziņas varat bez maksas elektroniskā veidā vai klātienē. Ja vēlaties iesniegumu veikt elektroniski, Jums jāsagatavo dators darbam ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību (eID karti). Savukārt, lai saņemtu informāciju pa pastu, Jums būs jāsamaksā Latvijas Bankai maksa par pasta pakalpojumiem saskaņā ar VAS „Latvijas Pasts” noteikto maksu par pasta pakalpojumu izmantošanu.


Draugi
© 2016 Vau Vau